در تاریخ   95.3.25  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.30 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :


افزودن تنظیمات تاریخ و انقضا در افزودن کالا

 

 

———————————————————-

اضافه شدن کتابخانه mailcore برای ارسال و دریافت ایمیل

 

 

———————————————————-

اضافه شدن مراکز به کپی اطلاعات سازمان

 

 

———————————————————-

قابلیت نمایش نام، سمت و امضا الکترونیکی کاربر در پرینت سند
 


و…

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه 1.30 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

ایجاد نوع پرداختنی در فیش و کارتخوان

تکمیل فرآیند عملیات صندوق

ایجاد و نمایش فیش معوقه

و …