در تاریخ 95.10.02 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 

 
کاردکس برای کالاهایی با روش قیمت گذاری FIFO
 

اعمال مراکز فروش در عملیات
 

 
 امکان تعریف شب کاری در تقویم کاری
 
 
امکان ارسال و دریافت رسید ECE

 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.40 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اعمال شناوری در حکم های در زمان های کاری پرسنلی
اضافه کردن پروژه به چک های دربافتنی و پرداختنی
تکمیل پروسه FIFO و انبار گردانی
امکان چاپ تگ های انبار گردانی
امکان چاپ لیست اقدامات هر رده
امکان CUT کردن استیج های پروژه
ایجاد ستون واحد اصلی و فرعی در فاکتور فروش
امکان فیلتر کردن فاکتورها بر اساس مراکز فروش در لیست فاکتورها
اعمال مراکز فروش در لیست قیمت

و…