در تاریخ 95.09.11 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.39 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 
فریز عملیات بر اساس دوره انبارگردانی و انبار
 
تعریف تنطیمات انبارگردانی
 
 
ارائه نسخه 1 ماژول گزارش

 
استفاده از attribute در پورسانت
 
استفاده از attribute در لیست قیمت

اضافه شدن دو نوع نحوه سند زنی به قسمت تنظیمات صدور خودکار اسناد 

اضافه شدن قابلیت ECE به ماژول اسناد

 
تغییرات مربوط به تغییر وضعیت چک های پرداختنی به حالت برگشتی

 

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.39 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

ایجاد کمبوباکس روش قیمت گذاری روی شناسنامه گروه کالا

تعریف تگ های انبارگردانی
انتقال تنظیمات مراکز فروش از حسابداری به تنظیمات عملیات فروش و اعمال آن
امکان انتخاب نوع Join در ماژول گزارش
امکان تغییر لنگویج روی فیلدهای فروش
امکان ایجاد سریع مشتری در ایجاد و ویرایش فایل های متنی
امکان پیوست فایل ها برای فایل های متنی
امکان تغییر لنگویج در پرسنلی-پرونده-لیست پرونده
صدور سند حسابداری فاکتور بصورت تجمیعی

گذاشتن فیلد مربوط در ارزیابی، پرسشنامه و الگوی آن ها

و…