در تاریخ   95.04.10  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.31 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :


اضافه شدن افتتاحیه و اختتامیه به چک های حسابداری


 
————————————————————————————
 
 
ایجاد ارتباط با دستگاه ساعت زنی Superma


————————————————————————————
 
 
ایجاد قابلیت پاک کردن ایمیل های دریافتی از سرور

 

 
————————————————————————————
 
 
ایجاد تمپلیت برای پروژه مشابه با تمپلیت اقدام و نظرسنجی
 
 
 
 و…

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه 1.31 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اضافه کردن ایمپورت برای گزارش مغایرت بانکی
تغییر گزارش دفتر عملیات نقدی
ویرایش در خزانه داری

و …