ماژول انبار


ایجاد انبار پیش‌فرض در عملیات انبار:

این هفته در ماژول انبار قابلیت ایجاد انبار پیش‌فرض در عملیات انبار اضافه گردید. بدین صورت که هنگام ثبت عملیات رسید، حواله و انتقال انبار به انبار، پس از انتخاب انبار در سطر اول، انبار انتخاب شده به عنوان انبار پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود به طوریکه این انبار به صوردت خودکار در سطر بعدی نیز نمایش داده می‌شود. لازم به ذکر است که آخرین انبار انتخاب شده در آخرین سطر، به عنوان انبار پیش‌فرض محسوب می‌گردد.

ماژول مشتری


اضافه شدن امکان تایید و یا لغو تغییرات اطلاعات مشتری:

این هفته در ماژول مشتری این قابلیت فراهم آورده شده است که کاربر بتواند تغییراتی که مشتری از طریق پورتال روی اطلاعات خود اعمال کرده است را در ماژول مشتری تایید و یا لغو کند. به طوریکه مشتری بعد از ورود به پورتال خود، می‌تواند اطلاعات عمومی، جزییات، اطلاعات تماس، اطلاعات حساب و کارت خود را تغییر دهد. این تغییرات در ماژول مشتری به‌ صورت هایلایت نمایش داده شده و امکان تایید و یا لغو آن‌ها وجود دارد.

ماژول صرافی


اعمال تنظیمات تعیین شده برای نرخ ارز و کارمزد:

این هفته در ماژول صرافی، تنظیماتی که برای نرخ ارز و کارمزد تعیین شده است، هنگام ثبت سفارشات به صورت خودکار روی فیلدهای کارمزد و نرخ اعمال می گردد. به طوری که برای سفارش فروش یک مشتری، کمترین نرخ ارز و کمترین کارمزد؛ و برای سفارش خرید یک مشتری، بیشترین نرخ ارز و کمترین کارمزد اعمال می گردد.
همچنین تغییرات دیگری از جمله موارد زیر نیز ایجاد شده است:

  • اجباری بودن سقف مقدار ارز در تنظیمات نرخ و کارمزد
  • خالی شدن خودکار فیلدهای وابسته به فیلدهای ارز، مشتری و نوع سفارش پس از تغییر آنها
  • نمایش نام رابط مقابل حسابهای رابط در فیلدهای “روش دریافت گیرنده” و “روش پرداخت فرستنده”

امکان فیلتر شدن لیست روش تحویل بر حسب نوع ارز:

این هفته در ماژول صرافی قابلیت فیلتر شدن لیست روشهای تحویل بر اساس ارز مورد معامله، ایجاد شده است. بدین صورت که هنگام نمایش لیست روشهای تحویل، آن روشهایی نمایش داده می‌شوند که ارز انتخاب شده برای معامله با ارز پایه‌ی حساب آنها یکسان باشد؛ یا ارز پایه‌ی حسابها All باشد و یا هیچ حسابی برای آن روش تحویل انتخاب نشده باشد.

امکان انتخاب ارتباط حسابها در تنظیمات روش تحویل در سفارش:

این هفته در ماژول صرافی قابلیت انتخاب ارتباط حسابها(شخص، شناور، مرکز هزینه، مرکز درآمد و پروژه) در تنظیمات روش تحویل بخش سفارشات؛ ایجاد شده است. به طوریکه هنگام انتخاب حساب برای تنظیمات روش تحویل، در صورتی که حساب شخص، شناور، مراکز و یا پروژه اجباری باشد، ارتباطات حساب مربوطه را نیز می توان انتخاب کرد. همچنین در زمان انتخاب روش پرداخت صرافی در یک سفارش نیز می‌توان از حساب های موجود در تنظیمات استفاده کرد.


برخی از اقداماتی که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از:

  • ثبت پیش دریافت در سفارش فروش در ماژول فروش
  • اعمال طبقه‌بندی مشاغل در ماژول پرسنلی
  • تکمیل نسخه‌ی اولیه‌ی حسابداری تعهدی در ماژول حسابداری