در تاریخ ۹۶.۰۱.۲۳ تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۴۶ تیم یار “استاندارد” و “ادونس” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از:

لیست تغییرات:

 

 

 

ماژول انبار

 

کنترل ثبت زیالی موقع بستن انبار

به منظور انتقال مبالغ کاردکس کالاها به دوره مالی آینده می بایست قبل از بستن هر انبار تمام تراکنش های آن انبار ثبت ریالی شده باشند؛ در غیر این صورت به کاربر پیغام خطا نمایش داده می شود.
 
 
 
 
ماژول فروش
 
ارسال فی فروش کالاها در فرم پابلیک
در این هفته قابلیت ارسال فی کالاها به فرم پابلیک از سمت انبارها فراهم شده است.
 
 
اعشار در نرخ فی کالاها

در این نسخه وارد کردن فی کالاها به صورت اعشاری برای سازمانهایی که دارای ارز پایه غیر اعشاری هستند، با طول سه رقم اعشار امکان پذیر شده است که هنگام ذخیره سازی پیغام هشدار به کاربر نمایش داده می شود.

 

 

 

 

ماژول صرافی

 

امکان مطلع نمودن کاربران در سفارشات

در بخش سفارشات امکان مطلع نمودن کاربران به همراه ارسال اعلان (Notification) برای آنها اضافه شده است.

امکان کامل کردن سفارشات

در بخش سفارشات می توان هر سفارش را تکمیل نمود و پس از آن به زبانه “کامل شده” منتقل می گردد. همچنین پس از کامل کردن سفارش، اعلان بستن برای کاربران مطلع شده ارسال می گردد.

امکان درج توضیحات در سفارشات

در هر سفارش می توان توضیح جدیدی درج نمود و امکان پیوست فایل، پاسخ به توضیحات، ویرایش و حذف نیز وجود دارد. همچنین با درج هر توضیح برای افراد مطلع در سفارش، اعلانی (Notification) ارسال می گردد.

اضافه شدن ستونهای ارز و تعداد در نمایش سفارشات

در صفحه نمایش سفارشات دو ستون “ارز” و “تعداد” به نمایش اطلاعات هر سفارش اضافه شده است.

اضافه شدن قابلیت امضا در سفارشات

در بخش سفارشات برای هر امضا قابلیت امضا و برداشتن امضا ایجاد شده است.

 

​​​​​​​

 

ماژول گزارش

 

امکان تعیین فیلتر توسط کاربر نهایی قبل از گزارش گیری

 • امکان تعیین شرط ورودی برای فیلدها، در تب تنظیمات هر گزارش و CTE اضافه شده است که در صورت انتخاب این مورد برای هر فیلد، هر شرطی که در قسمت Where از آن فیلد استفاده کند، به عنوان شرط ورودی لحاظ می شود.
 • در گزارش نهایی زبانه (Tab) شرط ورودی اضافه شده است که لیست تمام شروط ورودی مربوطه (گزارش و تمام CTEهای استفاده شده) را نمایش می دهد. در این زبانه می توان برای هر شرط یک عنوان تعریف کرد و اگر شروطی به هم مرتبط هستند، یک شرط را در نظر گرفته و باقی شروط را به آن وابسته نمود.
 • هنگام درون ریزی گزارش جدید، در صورتی که نام CTE تکراری باشد، عنوان آن را تغییر می دهد به طوری که در تمام گزارشات و CTEهای درون ریزی شده نام ها اصلاح می شوند (این تغییر نام شامل نام CTEهای استفاده شده در اطلاعات گزارش و شروط ورودی می شود).
 • امکان نگهداری ایندکسِ صفحه ی قبلی در نشست (Session) جاری

 

همچنین در بروز رسانی هفته چهارم فروردین در سال ۱۳۹۶، علاوه بر اضافه شدن قابلیت های مطرح شده، به رفع باگ های موجود در قسمت های مختلف نرم افزار پرداخته شد و ماژول های کاربردی زیر به GUI2 انتقال یافتند و سایر ماژول ها نیز در حال انتقال می باشند:
 • ماژول اخبار
 • ماژول اقدام
 • ماژول تقویم
 • ماژول اسناد
 • ماژول مشتری
 • ماژول نظرسنجی
 • ماژول پست الکترونیک

 

برخی از اقداماتی که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از:

 • ایجاد تغییرات در عملیات سفارش در ماژول پرسنلی
 • اعمال تغییرات مربوط به کنترل بودجه و اعتبار در ماژول حسابداری
 • انتقال برخی دیگر از ماژول ها به GUI2