در تاریخ ۹۶.۰۲.۱۲ تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۴۷ تیم یار “استاندارد” و “ادونس” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از:

 

 

 

 

ماژول پرسنلی

 

اضافه شدن قابلیت اعمال/عدم اعمال زمان استراحت در محاسبه مرخصی ساعتی
در این هفته قابلیت جدیدی به ماژول پرسنلی در بخش احکام و تنظیمات احکام اضافه شده است که به واسطه‌ی آن کاربر می‌تواند تعیین کند که آیا زمانهای استراحت تعریف شده در تقویم کاری در محاسبه‌ی مرخصی ساعتی دخیل شوند یا خیر.
 

همچنین در بخش تنظیمات احکام نیز می‌توان مقدار پیش‌فرض این فیلد را تعیین نمود.
 

اضافه شدن قابلیت انتخاب تاریخ سند هنگام ثبت سند لیست‌های حقوق و دستمزد

هنگام ثبت سند لیست‌های «حقوق»، «معوقه»،‌ «عیدی»، «سنوات» و «مانده مرخصی»،‌ فیلدی با عنوان «تاریخ سند» اضافه شده است که به واسطه آن کاربر تاریخ ثبت سند لیست مورد نظر را تعیین می‌کند.

قابل ذکر است که تاریخ انتخاب شده حتما باید در بازه سال مالی پیش‌فرض باشد.
 

 

 

 

 

ماژول حسابداری

 

مشخص شدن چک های دریافتنی اضافه شده‌ی دارای خطا

این هفته قابلیتی به خزانه‌داری اضافه شده است، بدین صورت که اگر در بخش چکهای دریافتنی یکی از چک ها دارای خطا باشد، هنگام ثبت در پیغام خطای نمایش داده شده شماره سطرهای مربوط به چک های دارای خطا نمایش داده می‌شود.

 

تغییر شرح رکوردهای فاکتور در حالت تجمیع سند

هنگامی که وضعیت ثبت سند در حالت تجمیع قرار داشت، در شرح سند شماره سیستمی فاکتورها نمایش داده می‌شد؛ حال با تغییرات اعمال شده روی آن، در حالت تجمیع شماره فاکتور (شماره برگه) در شرح سند مربوطه درج می گردد.
 

 

 

ماژول گزارش

 

گزارشات جدید و اصلاحات آنها:

  • گزارش مانده به تفکیک حساب
  • گزارش معین به تفضیلی
  • اصلاحات گزارشات تراز آزمایشی
     

قابلیت اضافه کردن لینک به محتوای نتیجه گزارش

در تب خصوصیات برای هر ستون نمایش داده شده می توان یک لینک نسبت داد.
همچنین در آدرس لینک وارد شده می توان از پارامترهای تعریف شده در تب پارامترهای محاسباتی استفاده کرد و
اعشار نیز به صورت خودکار ایجاد گردید.

 

 

برخی از اقداماتی که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از:

  • قرار دادن اطلاعات چندین حساب و کارت‌ اعتباری برای یک مشتری در ماژول مشتری (CRM)
  • امکان انجام محاسبات به ازای اعداد اعشاری در نرخ قیمت خرید در ماژول خرید
  • نمایش لیست حواله‌های پورتال مشتری در ماژول صرافی
  • شرکت در ارزیابی از طریق فرم عمومی (Public) در ماژول نظرسنجی