ورژن ۱.۲۸ “تیم‌یار” در تاریخ ۹۵.۲.۲۶ تحویل داده شد , از تغییرات این ورژن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
 
۱. آیکون (بروز رسانی) جهت اعلام بروزرسانی جدید در ماژول مدیر سیستم اضافه شده است.
 
 
۲. تلاش های غیر مجاز در لاگ سیستم ثبت می شود.
 
۳. درخواست ها و پیشنهادات تیم توسعه کاربردی در GUI2 مورد بررسی قرار گرفته و توسط کارشناسان تیم توسعه ساختاری در حال پیاده سازی می باشد.
 
۴. ورژن ۳ “تیم‌یار” در حال پیاده سازی است (در این ورژن ساختار معماری “تیم‌یار” تغییر میکند که باعث افزایش کارایی و کم شدن کرش های “تیم‌یار” خواهد شد).