ورژن 1.29 تیم‌یار در تاریخ 95.03.09 آماده پیاده سازی شد.

ماژول مدیر سیستم

در این ورژن تغییرات ساختاری روی کلاس IUser ماژول مدیر سیستم  انجام شده است که موجب افزایش کارایی و کمتر شدن باگ سیستم در هنگام استفاده نادرست از توابع آن شده است.

همچنین برای بالا بردن امنیت سیستم، برخی موارد مانند:

احراز هویت 2 مرحله ای

   

نمایش پیغام مناسب به مدیر سیستم در صورت پر شدن محل ذخیره سازی اطلاعات

مطابق پروفایل امنیتی در تنظیمات این ماژول اضافه شده است.

 

ماژول پروفایل

همانند ماژول مدیر سیستم ماژول پروفایل نیز تغییرات ساختاری روی کلاس IProfile در این ورژن داشته است که موجب بهبود کارایی و سهولت استفاده از توابع آن می شود.