در تاریخ ۹۶.۰۴.۰۷ تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۵۰ تیم یار “استاندارد” و “ادونس” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از:

 

لیست تغییرات:

 

 

 ماژول تعمیرات و نگهداری

 

تحویل نسخه اولیه ماژول تعمیرات و نگهداری:

در این هفته نسخه اول ماژول تعمیرات و نگهداری آماده و تحویل داده شد و در فازهای بعدی قابلیت های این ماژول مطابق پروژه تعریف شده نگهداری و تعمیرات تکمیل خواهد شد که اقدامات تعریف شده در این پروژه به طور کلی در دو گروه پیشگیرانه و اضطراری (Emergency Maintenance و Preventive Maintenance) انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که در این نسخه قابلیت های زیر نهایی شده اند که احتمال اضافه شدن فیلدها و قابلیت های بیشتر در فرم های نهایی شده نیز وجود دارد. 

  • تعریف واحد های اندازه گیری کارکرد دستگاه
  • نوع کار ـ ستینگی برای تعریف نوع کار وجود داشته باشد، مثل: تاسیساتی، برقی، مکانیکی و …
  • اولویت انجام ـ ستینگی برای تعریف اولویت ها وجود داشته باشد، مثل: فوری، مهم، حیاتی، حساس و …
  • افزودن ماشینها و ابزار الات در ماژول نت
  • ساختار درختی دستگاه هاتائید یک ساختار درختی به وسیله یکی از سرپرست های تعریف شده
  • تعریف سرپرست برای یک دستگاه
  • ایجاد امکان انتخاب خدمات از انبار (فقط شناسه و نام خدمات از انبار می آید)
  • فعال یا غیر فعال بودن یک BOM
در کلیه قسمتهای انجام شده اولویت انجام کار، نوع کار و واحد اندازه گیری در تنظیمات تعاریف پایه ،براساس نیاز کاربران قابل تعریف می باشد.
 
به علاوه ثبت درخواست عملیات نت اضطراری و دستور کار نیز در دست انجام است که در بروزرسانی بعدی نهایی خواهند شد و احتمال اضافه شدن فیلدها و قابلیت های بیشتر در فرم های نهایی شده نیز وجود دارد.
 
 
 
 
 
 
ماژول مشتری
 
افزودن ستون طبقه بندی در صفحه مشتری

 

 
 ماژول صرافی
 

ثبت خودکار تسویه ریالی برای سفارشات کامل شده:

این هفته در ماژول صرافی امکان ثبت خودکار تسویه ریالی برای فاکتورهای فروش مربوط به سفارشات فروش فراهم شده است. بدین صورت که پس از تکمیل سفارش فروش ثبت شده، برای آن سفارش به صورت سیستمی و خودکار ابتدا فاکتور فروش و سپس فاکتور تسویه ریالی در بخش “دریافت/ پرداخت” ثبت خواهد شد که پس از آن برای مطلعین و امضا کنندگان اعلان هایی ارسال می گردد. همچنین کاربر می تواند برای فاکتور های خرید و فروش به صورت دستی در تب “ارزهای خارجی” در بخش “دریافت/ پرداخت” تسویه ارزی ثبت نماید.

 

 ماژول گزارش

اضافه شدن ستون های نمایشی در نتیجه گزارش:

این هفته در ماژول گزارش امکان نمایش و عدم نمایش ستون ها به دلخواه کاربر در نتیجه گزارش و پرینت گزارش اضافه شده است.

 

اضافه شدن اکسل به گزارشات:

این هفته در ماژول گزارش امکان استفاده از Pivot Table ها و Pivot Chart ها در اکسل توسط نتیجه گزارش اضافه شده است، به طوریکه دیتا تایپ ها به درستی انتخاب می شوند. همچنین می توان نمودارها و گزارشات تحلیلی از نتیجه گزارش در اکسل ساخت و به طور کلی امکان استفاده از تمام قابلیت های اکسل مهیا شده است.