اتوماسیون صنعتی

خودکارسازی(اتوماسیون) صنعتی تیم یار

اتوماسیون به معنای خودکارسازی عملیات توسط سیستم ها است و اتوماسیون صنعتی به بهره گیری از سیستم به جای نیروی انسانی برای خودکارسازی و کنترل دستگاه ها و فرآیندهای تولید و صنعتی گفته می شود که این امر یک گام از مکانیزه کردن جلوتر می باشد.

اگر بخواهیم این تعریف را در ارتباط با نرم افزارهای فرآیند محور ببینیم، اتوماسیون صنعتی به مجموعه فرآیندهای برنامه ریزی مواد (شامل BOM، مدیریت زنجیره تامین و ...)، برنامه ریزی تولید (شامل منابع، ماشین آلات و ...)، تعمیرات و نگهداری ماشین آلات، کنترل منابع انسانی، کنترل تولید و همه مواردی که از ابتدای ورود مواد اولیه تا انتهای خروج کالای ساخته شده در این فرآیند دخیل هستند، گفته می شود.

اتوماسیون صنعتی تیم یار

به طور خلاصه می توان گفت:

دستاوردهای استقرار و پیاده سازی اتوماسیون صنعتی تیم یار به شرح زیر است:

افزایش چابکی و سرعت در پروسه های تولیدی

یکپارچگی تولید با عملیات پشتیبانی، لجستیک و بازرگانی

کنترل و هدایت ماشین آلات توسط برنامه ریزی تولید

کاهش ضایعات غیرعادی

افزایش بهره وری

افزایش ضریب ایمنی نیروی انسانی در پروسه تولید

افزایش دقت و کنترل کیفیت دقیق و سریع

مانیتورینگ و نمایش لحظه ای وضعیت ماشین آلات، کنترل کیفیت و خطاها

ثبت دقیق اطلاعات تولید مثل زمان های کارکرد، میزان تولید، مصرف مواد، میزان انرژی و دریافت انحرافات

و ...

مطالب مرتبط

اتوماسیون صنعتی