اتوماسیون صرافی

خودکارسازی (اتوماسیون) صرافی تیم یار

در نرم افزار یکپارچه صرافی تیم یار شما می توانید کلیه عملیات جاری صرافی شامل انجام فاکتورهای حواله و نقدی، تبدیل ارز و شارژ و بستن صندوق های نقدی را درلحظه و بادقت مدیریت نمایید.

از قابلیت های فوق العاده اتوماسیون صرافی تیم یار می توان به گزارشات درلحظه سود و زیان یا بالانس خرید و فروش و تراز آزمایشی با نرخ تسعیر، بدون نیاز به بستن حساب ها، ارتباط درلحظه و موثر با کارگزاران، تعریف فرآیند و چک لیست برای هر موضوع (مانند خرید یا فروش)، به منظور انجام صحیح و دقیق در زمان خود و همینطور تعریف ارز دوم علاوه بر ارز پایه به منظور مدیریت سرمایه و دارایی های ارزی اشاره کرد. ثبت خودکار و درلحظه تمام رویدادهای مالی، مدیریت ارتباط با مشتریان و کنترل حواله های باز و تسویه نشده به شکلی بسیار ساده و کاربرپسند، از دیگر مزایای این سیستم است.سیستم مدیریت صرافی تیم یار با بخش های حسابداری، سازمان، پرسنلی، مشتری و ... ارتباطی کاملا یکپارچه دارد.

ویژگی های کلیدی اتوماسیون صرافی تیم یار

مدیریت تعریف کدینگ حساب ها، اشخاص و ارزها به صورت نامحدود

ایجاد سند خودکار درحسابداری، همزمان با هر رویداد مالی در صرافی

استفاده از قابلیت انتقال همزمان ارز و ارتباط درلحظه با کارگزار

ایجاد مراحل تعریف شده در چک لیست فاکتورهای صرافی

نگهداری تاریخچه کلیه فعالیت ها و تغییرات جهت کنترل و امنیت در سیستم

صدور سند تسعیر برای کلیه ارزها به تفکیک یا به صورت کلی

امکانات و قابلیت های اتوماسیون صرافی تیم یار

ثبت فاکتورهای نقدی و حواله به صورت جداگانه

ثبت تحویل ها و تسویه ها به صورت جداگانه و اتصال آن به فاکتورهای مربوطه

ثبت اطلاعات کامل در حوالجات ارزی

ثبت و بایگانی کلیه اطلاعات مالی و ... مربوط به مشتریان، افراد ذینفع و چندین شرکت مختلف به صورت مستقل

تبدیل ارز

استفاده از روش های دائمی در محاسبه قیمت تمام شده ارز

محاسبه قیمت تمام شده و استفاده از آن در سندهای مربوط به فاکتورهای فروش درلحظه

انتقال ارز بین حساب های مختلف و صندوق ها با دسترسی مشخص

مدیریت و کنترل عملیات خرید، فروش، دریافت و پرداخت و ... از طریق چک لیست مراحل

ایجاد لینک صفحات مختلف در سایر بخش ها

ضمیمه کردن فایل به فاکتور و اسناد

تعریف حساب های ارزی به صورت نامحدود و کنترل موجودی آنها به تفکیک هر ارز

تعریف نرخ تبدیل ارز برای هر فاکتور

​تعریف نرخ برابری ارز به ارز پایه

​تعریف دسترسی های جداگانه برای هر شرکت به صورت گروه های کاری و هر کاربر

گزارشات مدیریتی اتوماسیون صرافی تیم یار

ارائه صورتحساب مشتریان به صورت لحظه ای (ارزی - ریالی) به تفکیک هر ارز

امکان خروجی گرفتن از گزارشات در قالب Excel

ارائه گزارش کاردکس

​ارائه گزارش بالانس نقدینگی

​ارائه جدول بالانس خرید و فروش به صورت لحظه ای و دوره ای

​ارائه گزارش عملیات خرید و فروش

و ...

اتوماسیون صرافی