اتوماسیون آموزش

خودکارسازی(اتوماسیون) آموزش تیم یار

امکانات ماژول آموزش تیم یار

  تعریف دانشکده/مرکز

  تعریف مقطع تحصیلی

  تعریف رشته تحصیلی

  تعریف گروه

  تعریف کلاس‌ها

  تعریف دروس

  تعریف شهریه واحدها

  تعریف حق‌التدریس اساتید

  تعریف نیم سال تحصیلی

  و انواع گزارشات شامل: لیست حضور و غیاب، لیست نمرات دانشجویان و ...

ارتباط تیم یار با سیستم آموزش مجازی

  ثبت نام دانش پذیران

  تعیین شهریه و دریافت آنلاین

  انتخاب واحد

  اعلام نمرات

  گزارشات آموزشی

  تعیین دروس، شهریه‌ها، پیش نیازها و هم نیازها

  ثبت مشخصات اساتید

  تخصیص دروس به اساتید

  افزودن محتوای دروس

  مشاهده سابقه مطالعه دانش پذیر

  انجام آزمون در حین درس، پایان درس، میان ترم و پایان ترم

  سیستم تصحیح سوالات آنلاین

  تکالیف و ...

 

اتوماسیون آموزش