ابتکار تیم گیکز (TEAM GEEKS) برای بهبود کار تیمی

 

تیم توسعه کاربردی (تیم گیکز) به منظور بهبود کار تیمی و افزایش خلاقیت، استخراج ایده های نو و بهبود مشارکت بین اعضاء خود، دست به ابتکار جالبی زده؛ بدین ترتیب که پس از بروزرسانی های هفتگی و انتشار نسخه های جدید ماژول های کاربردی تیم یار، اعضاء تیم گردهم می آیند تا یک ایده نو را مطرح کرده و آن را در یک فضای مشارکتی بپرورانند.

در هفته ای که گذشت، پس از انتشار نسخه ۱۱.۰ تیم یار، نخستین جلسه دورهمی تیم گیکز برگزار شد.

موضوع اولین جلسه از این قرار بود که جلد مجله Forbes به تیم گیکز اختصاص داده شود. از اعضاء تیم خواسته شد ایده های خود را طراحی کنند و به بقیه ارائه دهند. طرح های جالب و متنوعی توسط اعضاء تیم گیکز ارائه شد که لحظات خوشی را رقم زد.

تیم گیکزی ها این برنامه را بسیار مثبت ارزیابی کردند و اظهار داشتند که در تقویت روحیه و بهبود عملکرد تیمی نقش بسیار مهمی دارد.