آشنایی با صنعت (گفتار دوم)

طبقه بندی / تقسیم بندی صنایع 

 

    صنایع از روشهای گوناگونی با توجه به حوزه های مدیریتی و یا نظارتی درکنار یکدیگر طبقه بندی یا تقسیم بندی می شوند مثل  گروه های تعریف شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بر اساس فرآیند تولید  که توسط وزارت صنعت و معدن انجام میشود.

 

طبقه بندی صنایع تعریف شده در بورس اوراق بهادار تهران:

 ۱- استخراج زغال سنگ

۲- کشاورزی ،‌دامپروری و خدمات وابسته به آن 

۳- استخراج کانی های فلزی 

۴- استخراج سایر معدن ها

۵- نساجی 

۶- دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

۷- فرآورده های چوبی

۸- فرآورده های کاغذی

۹- انتشار، چاپ و تکثیر

۱۰- فرآورده های نفتی، ذعال کک و سوخت هسته ای 

۱۱- لاستیک و پلاستیک 

۱۲- فلزهای اساسی

۱۳- ساخت فرآورده های فلزی

۱۴- ماشین آلات و تجهیزات

۱۵- ماشین آلات دستگاه های برقی

۱۶- ساخت رادیو، تلویزیون، دستگاه ها و وسیله های ارتباطی

۱۷- وسیله های اندازه گیری، پزشکی و نورشناختی

۱۸- خودرو و ساخت افزارها

۱۹- سایر وسیله های ترابری

۲۰- مبلمان و دیگر مصنوعات

۲۱- قند و شکر

۲۲- شرکت های چند رشته ای صنعتی

۲۳- فرآورده های غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

۲۴- مواد و فرآوردهای دارویی

۲۵- فرآورده های شیمیایی

۲۶-پیمانکاری صنعتی 

۲۷- رایانه و فعالیت های وابسته به آن

۲۸- خدمات فنی و مهندسی 

۲۹- انبوه سازی، املاک و مستغلات

۳۰- کاشی و سرامیک

۳۱- سیمان، آهک و گچ

۳۲- سایر فرآورده های کانی غیر فلزی

۳۳- ترابری، انباداری و ارتباطات

 

طبقه صنایع با توجه به فرآیند تولید توسط وزارت صنعت معدن با نگرش محیط زیستی 

۱- صنایع غذایی

۲- صنایع نساجی

۳- صنایع چرم

۴– صنایع سلولزی

۵-صنایع فلزی

۶– صنایع کانی غیر فلزی

۷– صنایع شیمیایی

۸– صنایع دارویی

۹– صنایع برق

۱۰ صنایع کشاورزی

۱۱- صنایع ماشین سازی

البتّه لازم به ذکراست که تقسیم‌بندی مذکور، الزاماً متداول‌ترین گروه‌بندی صنایع نیست؛ مثلاً در برخی تقسیم بندی ها، کاشی و سرامیک، سیمان، آهک، گچ و سایر فراورده‌های کانی غیر فلزّی درمجموع یک گروه به نام صنعت سرامیک یا کانی نافلزی را تشکیل می‌دهند یا تمام گروه‌های مربوط به تهیه‌ی غذا، در گروه صنایع غذایی قرار می‌گیرند. همچنین علاوه بر موارد مذکور، صنایعی مانند صنعت گردشگری، صنایع دستی، حمل و نقل، خدماتی و فناوری و نظایر آن نیز در ردیف گروه‌های صنعت قرار می‌گیرند. ادامه دارد…