در آخرین روزهای بهمن ماه  ۱۳۹۸، تیم توسعه کاربردی به درخواست مشتریان عزیز با بروزرسانی ماژول‌های کاربردی، قابلیت‌های جدیدی به بخش‌های مختلف نرم افزار ERP تیم‌یار اضافه کرد.در تصویر زیر، لیست ماژول‌هایی که در این هفته بروزرسانی شده‌اند، آورده شده است که با کلیک روی آیکون هریک از آن‌ها، جزییات تغییرات در «پورتال باشگاه مشتریان تیم‌یار»، در بخش «نسخه‌های جدید ماژول‌ها» نمایش داده می‌شود.
 
آخرین بروزرسانی بهمن ماه تیم یاری در سال  1398
آخرین بروزرسانی بهمن ماه تیم یاری در سال  1398 آخرین بروزرسانی بهمن ماه تیم یاری در سال  1398  آخرین بروزرسانی بهمن ماه تیم یاری در سال  1398 آخرین بروزرسانی بهمن ماه تیم یاری در سال  1398 آخرین بروزرسانی بهمن ماه تیم یاری در سال  1398