گردهمایی تیم یاری ها در آستانه بهار 1397
برگزاری آخرین جلسه هیات مدیره تیم یار در سال 1396
دو شرکت معتبر در حوزه سخت افزار و حمل و نقل به تیم یار پیوستند
تیم یار شریک تجاری قابل اعتماد