به‌روزرسانی تیم‌یار در آخرین هفته تیرماه
TaaS همان SaaS است
ابتکار تیم گیکز (TEAM GEEKS) برای بهبود کار تیمی
تیم‌یار راهکار محور می‌شود