رونمایی از «تیم یار» تحت عنوان «نرم افزار جامع رسانه کوله پشتی» در جشن روز خبرنگار
راه اندازی واحد استقرار و پشتیبانی تیم یار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.53 - سه شنبه 96.05.24
اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه ۹۶.۰۵.۲۵