برگزاری مراسم رونمایی از نسخه 2 تیم یار
راه انــــدازی پورتال مشتــــریان در تیم یار
اخبار توسعه ساختاری پنج‌شنبه ۹۶.۰۹.۲۳
به روز رسانی تیم یار - نسخه 2.0 - چهارشنبه 96/09/22