اخبار توسعه کاربردی و به روز رسانی تیم یار - نسخه ۱.۴۷ - سه شنبه ۹۶.۰۲.۰۶

در تاریخ 96.02.06تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.47 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

برگزاری آزمون تعیین سطح مهارت پرسنل در شرکت دانش بنیان سافت سیستم

شرکت دانش بنیان سافت سیستم در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان و به منظور افزایش انگیزه آنها در پیشبرد اهداف درون و برون سازمانی خود، اقدام به برگزاری آزمون های دوره ای نموده است.

تاییدیه دانش بنیان صنعتی شرکت سافت سیستم در کارگروه ارزیابی معاونت ریاست جمهوری

شرکت دانش بنیان سافت سیستم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان صنعتی به مدت 2 سال از اردیبهشت ماه امسال گردید.

اخبار توسعه ساختاری پنجشنبه 96.02.07

- ارائه نسخه 1.47 تیم‌یار - امکان بایگانی (آرشیو) گفتگوها - آغاز جداسازی دیتابیس ها - ارتقاء نسخه Open SSL - کنترل های GUI2 - آماده سازی نسخه 1.48 تیم‌یار

اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه ۹۶.۰۱.۳۰

- آغاز جداسازی دیتابیس ها - تیم‌یار 3 - امکان بایگانی (آرشیو) گفتگوها - جلسه آموزشی پورتال - ارتقاء نسخه Open SSL

راه اندازی واحد دوم استقرار و پشتیبانی تیم یار

با توجه به افزایش روزافزون تعداد مشتریان تیم یار (تیم یاری ها)، شرکت دانش بنیان سافت سیستم تصمیم گرفته است واحد دوم استقرار و پشتیبانی خود را در دفتر هماهنگی این شرکت واقع در کرج،ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران راه اندازی نماید.

اخبار توسعه کاربردی و به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.46 - سه شنبه 96.01.29

در تاریخ 96.01.29تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.46 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

اقدام شرکت سافت سیستم کیش برای تمدید مجوز دانش بنیان خود در کارگروه ارزیابی معاونت ریاست جمهوری

شرکت دانش بنیان سافت سیستم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدام به تمدید اطلاعات خود در سامانه کارگروه ارزیابی دانش بنیان معاونت ریاست جمهوری نموده است.

اخبار توسعه کاربردی و به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.46 - چهارشنبه 96.01.23

در تاریخ 96.01.23تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.46 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

اخبار توسعه ساختاری پنجشنبه ۹۶.۰۱.۲۴

- ارائه نسخه 1.46 هسته تیم یار - اضافه شدن ماژول پورتال به هسته تیم‌یار - داشبورد مشتری - تحویل ماژول ویکی با ساختار جدید - اندروید