7 گرایش مهم سیستم های ERP در سال 2017 میلادی
یکپارچگی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM و مدیریت منابع سازمان ERP سازمان ها را توانمند می سازد
قابلیت های نسخه جدید پایگاه داده Firebird (Firebird 3.0)
آشنايي باصنعت - گفتاردوم طبقه بندي / تقسيم بندي صنايع