تیم یار نرم افزار یکپارچه تحت وب کسب و کار

مدیر  مالی

راهبری مالی بهینه

یکپارچگی و تحت وب بودن تیم یار ابزاری فوق العاده و امکانی بی نظیر برای مدیران مالی در سازمان ها شده تا با کنترل منابع و مصارف به دنبال افزایش سود شرکت (در کوتاه مدت) و افزایش سرمایه سهام داران (در بلند مدت) باشند. مدیر مالی با تیم یار (پروژه، اسناد، اقدام، پرسنلی، CRM، تلگرام، تقویم، حسابداری، اموال و...) گزارشات را مدیریت، فعالیت های سرمایه گذاری را هدایت و برای رسیدن به اهداف مالی بلند مدت، برنامه ریزی می کند.

امکانات خاصی که سیستم یکپارچه تیم یار دراختیار مدیر مالی قرار می دهد:

برنامه ریزی و سیاست گذاری مالی سازمان به صورت کاملا شناور و هدفمند

کنترل و نظارت دقیق و درلحظه بر روی تمام عوامل موثر در رویدادهای مالی

کنترل موارد مالی در سایر ماژولها و فرآیندهای سازمانی

گزارشات درلحظه سود زیان و ترازنامه  بدون نیازبه بستن حساب ها برای مدیران

حسابداری  :

تنظیمات پایه ای با کارایی و قدرت کنترل بسیار موثر، مدیریت دسترسی ها تا جزئی ترین  موارد

استفاده  از گزارشات لحظه ای سود و زیان و تراز نامه بدون نیازبه بستن حساب ها

کنترل اسناد ارسالی ازسایر ماژول ها با مدیریت تنظیمات سیستم در حسابداری

مدیریت و برنامه ریزی بودجه و کنترل و تخصیص بودجه بین کلیه حساب ها و اشخاص برای دوره های دلخواه

مدیریت  تعاریف ارز به صورت نامحدود صدوراسناد ارزی و گزارشات ارزی به واسطه وجود ماژول صرافی به صورت کاملا مجزا ازارز پایه سیستم و یا با تاثیر ارز پایه

گزارشات فوق العاده و منحصر به فرد ارزی در لحظه

مدیریت صورت حساب های مالی و گزارشات  نقدینگی و خزانه  داری

تهیه صورت های مالی همراه با نمودار و تحلیل

مدیریت بودجه و اعتبارات:

برنامه ریزی بودجه و اعتبارات

مدیریت دوره ها و اختصاص بودجه و اعتبارات برای تمامی حساب ها و اشخاص از کل  به جزء و برعکس

مدیریت نسخه های بودجه و اعتبار تعریف شده

مدیریت انبار و حسابداری انبار:

مدیریت کلیه  تعاریف انبارو کالا به صورت نامحدود

مدیریت دسترسی ها و سهمیه بندی انبارها

نظارت و مدیریت برورود و خروج کالا با دستورالعمل های مشخص

مدیریت درخواست و مصرف مواد و کالا، کنترل درخواست های مواد از تولید

گزارشات سرمایه انبار، کلیه کالا و انبارها  به  تفکیک

مدیریت عملیات تولید:

تعریف انواع BOM با لحاظ  مواد و دستمزد مستقیم  و انواع  سربارها با درصد و مبلغ مشخص

صدور و مدیریت اسناد مالی مربوط به پروسه  تولید به صورت کاملا اتوماتیک و کنترل  شده

بررسی گزارشات تولید واحدهای تولیدی و مدیریت  بهای تمام  شده

کنترل فرایندهای  خرید و فروش :

کنترل و نظارت بین فرایندهای خرید و فروش و انبار

نظارت و کنترل برفرایند خرید و تدارکات

مدیریت و کنترل پروسه فروش ازمرحله سفارش، پیش فاکتورتا فروش و قرارداد با تایید مرحله ای و دسترسی های مشخص

مدیریت و کنترل وصول مطالبات و جریان های ورودی درآمد و پرداخت بابت خرید

تعریف و مدیریت انواع جشنواره های فروش، تخفیفات و جوایز برای مشتریان و عوامل  فروش

مدیریت و نظارت مکانی از طریق  GPS

صدورو مدیریت اسناد حسابداری مربوطه به صورت  اتوماتیک

مدیریت حقوق و دستمزد :

کنترل پرداخت های حقوق و دستمزد

گزارشات و لیست های حقوق

مدیریت و تاییدیه های لیست حقوق، فیش حقوق ، تسویه  پرسنل  و ...

مدیریت دارایی ثابت و اموال :

امکان تعریف محل نگهداری و کدینگ اموال به صورت  نامحدود و شکل دلخواه با توجه به نیاز سازمان با درنظر گرفتن واحدها و مراکز هزینه  متفاوت

مدیریت و سیاست گذاری استفاده مطلوب از اموال شرکت

مدیریت عملیات خرید، فروش و اسقاط دارایی

ترازنامه آزمایشی تیم یار
تیم یار نرم افزار یکپارچه تحت وب کسب و کار
ترازنامه آزمایشی تیم یار
ترازنامه آزمایشی تیم یار