تیم یار نرم افزار یکپارچه تحت وب کسب و کار

مدیر سرمایه انسانی

کارکنان، شرکای تجاری سازمان

یکپارچگی در تیم یار از طریق سیستم های پرسنلی، حسابداری، بودجه، نظرسنجی، ارزیابی، اتوماسیون اداری، ایمیل و... مدیر سرمایه انسانی را قادر ساخته تا مدیریت کاربردی، موثر و همزمان کل فرایندها را انجام دهد:

مدیریت سازمان با تنظیمات چارت سازمانی بر اساس استراتژی

مدیریت استخدام و کارگزینی به صورت مستقل یا از طریق وب سرویس

مدیریت زمانهای کاری :با دستگاه های ساعت زنی،از طریق لاگین اختصاصی کاربر و  یا  RFID

مدیریت حقوق و دستمزد و ثبت اتوماتیک سند حسابداری مرتبط از طریق  ماژول  پرسنلی

مدیریت آموزش و ارزیابی عملکرد : امکان تعریف KPI، نظر سنجی از پرسنل

گزارشات به صورت لحظه ای ازهر یک از فرایندهای پرسنلی(360 درجه،رضایت شغلی)

اطلاعات پایه

مدیریت چارت سازمانی به تفکیک واحدها و اعضای هر واحد

مدیریت تعریف سمت ها و امکان تخصیص به پرسنل

مدیریت قوانین و مدارک پرسنلی

مدیریت کارگزینی و استخدام

تعریف و نگهداری پرونده های پرسنلی به تفکیک اطلاعات عمومی و تکمیلی، خانوار، معرفیت، تحصیلات و مهارت، سوابق کاری، عناوین و افتخارات، تالیفات، علایق

امکان ثبت و ذخیره توضیحات اداری، محرمانه و فوق محرمانه به ازای هر پرونده پرسنلی

مدیریت انواع احکام پرسنلی از جمله احکام استخدام، ارتقا، جابه جایی، اخراج، قطع همکاری و ...

امکان تعیین ساعت کاری، اضافه کار منعطف، سقف مرخصی استحقاقی و استعلاجی، نحوه گرفتن مرخصی و سقف مرخصی ساعتی هنگام تعریف احکام

اعلام هشدار10روز قبل از انقضای احکام  به مسئولین مربوطه

مدیریت انواع قراردادها و توافق نامه های پرسنلی و امکان چاپ آن به طرق مختلف

مدیریت انواع استخدام مانند قراردادی، پیمانی، رسمی و ...

مدیریت فرایند استخدام از لحظه تعریف سمت، شرح وظایف شرایط احراز، آگهی استخدام و نمایش آنها در سایت تا پرکردن فرم در سایت، ارسال رزومه به صورت آنلاین و بررسی پرونده متفاضیان، پیگیری وضعیت از طریق سایت و نهایتا تایید وضعیت استخدام

امکان جستجوی پرونده های پرسنلی، استخدامی و احکام تعریف شده

مدیریت ورود و خروج

امکان تعریف تقویم پرسنلی، انواع شیفت کاری، تعیین تعطیلات

مدیریت زمان های کاری بر اساس تایم ورود و خروج، روزکارکرد، اضافه کار، اضافه کار روز تعطیل، کسری کار، تعجیل، غیبت، تاخیر

امکان سینک با انواع دستگاه های ساعت زنی دارای SDK مانند ZKEM ، Superma ، Elmo sanat ، Trust one

مدیریت مرخصی و ماموریت

امکان ایجاد انواع مرخصی ها اعم از استحقاقی/تشویقی/بدون حقوق و استعلاجی

امکان ثبت، تایید و رد مرخصی و ماموریت به صورت ساعتی و روزانه

مدیریت تعداد روزها و ساعت های مجاز برای مرخصی

امکان انتقال مرخصی

امکان محاسبه مانده مرخصی در لحظه و انجام عملیات تسویه حساب

مدیریت حقوق و دستمزد

امکان تعریف انواع پارامترهای حقوقی به صورت ثابت، ورودی، مقدار آخرین حکم و مقادیر پایه

امکان تعریف فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد با استفاده از پارامترهای فوق و پارامترهای سیستمی مانند میزان ماموریت، مرخصی، تاخیر، اضافه کار، اضافه کار روز تعطیل و ...

امکان مدیریت نمایش لیست حقوقی و فیش حقوقی و قابلیت چاپ به فرمت های مختلف

امکان مدیریت معوقات کارکردی، حکمی و پارامتری حقوق و دستمزد و تهیه لیست و فیش مجزا برای معوقات

امکان مدیریت لیست بیمه و مالیات و چاپ به فرمت های مختلف مانند Excel, txt

امکان مدیریت لیست عیدی و سنوات

مدیریت وام و مساعده

امکان تعریف انواع وام و تعیین سقف مجاز و تعداد اقساط

امکان ثبت وام و مساعده توسط پرسنل و تعیین تاریخ درخواست و تاریخ شروع اقساط

امکان تایید یا رد وام و مساعده

ارزیابی عملکرد

امکان تعریف KPI و معیارهای ارزیابی عملکرد همراه با تعیین وزن

امکان تعیین ارزیاب ها و تعیین وزن آن ها

امکان ایجاد ارزیابی های دوره ای به صورت هفتگی، ماهانه و ...

اعمال نتیجه ارزیابی عملکرد در حقوق و دستمزد

گزارشات

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیق به صورت لحظه ای از هر یک از فرایندهای پرسنلی

تیم یار نرم افزار یکپارچه تحت وب کسب و کار