price

اعتبار قیمت از 01 / 01 / 1396 تا 29 / 12 / 1396

یک نشست رایگان/ بیش از یک نشست برای کاربردهای فروش برخط، پرسنلی، ثبت نام و موارد مشابه براساس مذاکره اعلام نرخ می شود

پورتال

یک نشست رایگان/ بیش از یک نشست برای کاربردهای فروش برخط، پرسنلی، ثبت نام و موارد مشابه براساس مذاکره اعلام نرخ می شود

تیم یار سرور ادونس (اختصاصی)

تیم یار سرور استاندارد (اختصاصی)

70،000،000تومان

30،000،000 تومان

نرخ امتیاز کاربری تیم یار

با یک سازمان

1،200،000تومان

1،200،000تومان

قیمت هر کاربر

قیمت سازمان اضافه

100

حداکثر تعداد کاربر همزمان

100

5

حداکثر تعداد سازمان همزمان

تولیدی و صنعتی، پخش مویرگی، دولتی، پیمانکاری، بازرگانی داخلی و خارجی، خدماتی، آموزشی، رستوران زنجیره ای، صرافی، فروشگاه زنجیره ای، تحقیقاتی

بازرگانی داخلی و خارجی، خدماتی، آموزشی، رستوران زنجیره ای، صرافی، فروشگاه زنجیره ای، تحقیقاتی

حوزه های کاربرد تیم یار سرور

10،000،000تومان

20،000،000تومان

10،000

نرخ پایه استقرار تیم یار

جدول نرخ پایه استقرار

حق الامتیاز کاربری تیم‌یار سرور استاندارد - TeamYar Server Standard (بدون کاربر و استقرار) 30.000.000 تومان (سی میلیون تومان) می باشد. (اعتبار قیمت از 1396/01/01 تا 1396/12/29)

برای خرید هر کاربر در تیم‌یار سرور استاندارد، مبلغ 1،200،000 تومان به مبلغ پایه خرید تیم‌یار اضافه می شود.

نرخ هر سازمان (شرکت، موسسه یا یک فعالیت مستقل) اضافه 10.000.000 تومان می باشد.

امکان استفاده حداکثر 100 کاربر و 5 سازمان (شرکت) همزمان در تیم‌یار سرور استاندارد وجود دارد.

تیم یار سرور استاندارد در حوزهای بازرگانی داخلی و خارجی، خدماتی، آموزشی، رستوران زنجیره‌ای، صرافی، فروشگاه زنجیره ای، تحقیقاتی کاربردی است.

حق الامتیاز کاربری تیم‌یار سرور ادونس - TeamYar Server Advance (بدون کاربر و استقرار) 70.000.000 تومان (هفتاد میلیون تومان) می باشد. (اعتبار قیمت از 1396/01/01 تا 1396/12/29)

برای خرید هر کاربر در تیم‌یار سرور ادونس مبلغ 1،200،000 تومان به مبلغ پایه خرید تیم‌یار اضافه می شود.

نرخ هر سازمان (شرکت، موسسه یا یک فعالیت مستقل) اضافه 20.000.000 تومان می باشد.

امکان استفاده حداکثر 10000 کاربر و  100 سازمان (شرکت) همزمان در تیم‌یار سرور ادونس وجود دارد.

تیم یار سرور ادونس در حوزهای تولیدی و صنعتی، پخش مویرگی، دولتی، پیمانکاری، بازرگانی داخلی و خارجی، خدماتی،آموزشی، رستوران زنجیره‌ای، فروشگاه زنجیره‌ای، صرافی، تحقیقاتی کاربردی است.

تیم یار ابری به صورت خدمت اجاره ماهانه در شش ماه اول سال 1397 ارائه می شود و هزینه های آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

کلیه قیمت ها شامل:

  مشاوره رایگان در تهیه سخت افزار

    آموزش رایگان به تعداد کاربران

    4 سال پشتیبانی رایگان برای خریداران 6 ماه دوم سال 1396

    3 سال پشتیبانی رایگان برای خریداران 6 ماه اول سال 1397

    2 سال پشتیبانی رایگان برای خریداران 6 ماه دوم سال 1397 به بعد

    بررسی RFP متقاضی توسط کارشناسان متخصص فنی تیم‌یار

price