دموی آنلاین

شرکت سافت سیستم جهت آشنایی بیشتر مشتریان با محیط و امکانات نرم افزار تیم یار، نسخه دمو را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می دهد تا در صورت رضایت از نرم افزار، نسخه اصلی آن را خریداری نمایند.

"تکمیل فرم زیر تنها به منزله ی برقراری ارتباط موثر با تیم بازاریابی می باشد. شما به محض تکمیل و ارسال فرم به لینک دموی تیم یار دست خواهید یافت."

تنها چند ثانیه تا دریافت دموی تیم یـار فاصله دارید...

درخواست مشاهده دمو آنلاین

دموی آنلاین