تیم یار سفارشی

دسته بندی سازمانها و شرکتها بر اساس تعداد کارمندان

بسیار کوچک 1 تا 9 نفر، کوچک 10 تا 49 نفر، متوسط 50 تا 249 نفر، بزرگ 250 تا 999 نفر، بسیار بزرگ 1000 نفر به بالا

  تیم یار سفارشی در واقع همان نسخه سفارشی شده دیگر تیم‌یارها است. منظور از سفارشی به صورت دقیق اضافه شدن یک یا چند ماژول جدید برای کاربرد خاص می باشد.

تیم‌یار سفارشی برای کلیه شرکت ها، موسسات، کارخانه ها، سازمان ها و واحدهای صنفی بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ قابلیت سفارشی سازی دارد. به طور مثال یکی از محصولات کاربردی، ماژول صرافی است که به همراه دیگر ماژول های تیم‌یار، جهت مکانیزه کردن کلیه فعالیت های صرافی آماده بهره برداری شده است. دیگر محصولات در دست پیاده سازی ماژول (نرم افزار) تیم‌یار آموزش است که جهت مکانیزه کردن مرکز آموزشی کاربرد خواهد داشت.نرم افزار تیم‌یار فروشگاه زنجیره‌ای و رستوران زنجیره‌ای در دست پیاده‌سازی است و از  اسفندماه سال جاری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

از جمله تیم‌یارهای سفارشی سازی شده که به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت، می‌توان به نرم افزار تیم‌یار مختص درمانگاه و بیمارستان، آموزش، بیمه، خدمات پس از فروش، حمل و نقل و کشتیرانی و چاپ و چاپخانه اشاره کرد.

تیم‌یار صرافی شامل اکثر ماژول‌های تیم‌یار بازرگانی علاوه بر ماژول صرافی می‌باشد و با هدف انجام کلیه فرآیندهای کسب‌و‌کار صرافی مانند خرید، فروش نقدی و حوالجات، حسابداری ریالی ارزی، گزارش سود و زیان لحظه ای و تعریف ارز دوم پایه برای تهیه گزارشات مالی تولید شده است.

پخش مویرگی (مهر ماه 1395)

 

فروشگاه زنجیره‌ای (اسفند ماه 1395)

 

رستوران زنجیره‌ای (اسفند ماه 1395)

 

 آموزش (اسفند ماه 1395)

 

درمانگاه و بیمارستان (به زودی)

 

بیمه (به زودی)

 

خدمات پس از فروش (به زودی)

 

حمل و نقل  (به زودی)

 

 چاپ و چاپخانه (به زودی)

تیم یار سفارشی

  تیم یار سفارشی در واقع همان نسخه سفارشی شده دیگر تیم‌یارها است. منظور از سفارشی به صورت دقیق اضافه شدن یک یا چند ماژول جدید برای کاربرد خاص می باشد.