تیم یار سرور اختصاصی استاندارد

تیم یار سرور استاندارد Standard(اختصاصی)

حوزه های کاربرد تیم یار سرور استاندارد (اختصاصی)

ماژول های تیم‌یار سرور استاندارد (اختصاصی)

ویکی (راهنما)-Help شامل: راهنما و کمک آنلاین تیم یار

بازاریابی-Marketing شامل: برنامه ریزی بازاریابی، اطلاعات و طبقه بندی اطلاعات رقبا، اطلاعات منطقه ای بازار هدف و... (نسخه های آتی)

نمابر-FAX شامل: ارسال و دریافت فکس و ارتباط خودکار با پرونده مخاطب و مشتریان و... (نسخه های آتی)

حراج- Sale شامل: فرآیند برگزاری مناقصات و مزایدات و برنامه‌ریزی آن به صورت برخط و برون‌خط

بانک برخط-Online Banking شامل:دسترسی سریع، آسان و مطمئن استفاده کنندگان به ماژول ها و اطلاعات آنها. ارتباط برخط همیشه و در همه جا، حتی از طریق تلفن های همراه نیز وجود دارد.

پورتال (داشبورد مشتری)-(Portal (Customer Dashboard شامل:امکان مدیریت مشتریان توسط صاحبان مشاغل با چند کلیک ساده در فروش آنلاین. در این ماژول دارندگان تیم‌یار برای ارتباط با مشتریان خود نیازی به وب سرویس ها و کدنویسی اضافه ندارند.

جدول قابلیت های پایه تیم یار سرور استاندارد(اختصاصی)

جدول قابلیت های پایه تیم یار سرور استاندارد(اختصاصی)
تیم یار سرور اختصاصی استاندارد
جدول قابلیت های پایه تیم یار سرور استاندارد(اختصاصی)