تیم یار بازرگانی

  نرم افزار تیم‌یار بازرگانی، یکپارچه و تحت وب پیاده سازی شده و برای بهبود مدیریت شرکت های بازرگانی یا خدماتی شما طراحی و تولید شده است.

به طور دقیق، "تیم یار بازرگانی" به شرکت ها و موسساتی که در حوزه بازرگانی، خرید و فروش کالا یا خدمات به صورت داخلی یا بین المللی فعالیت می کنند، توصیه می شود.

تیم یار بازرگانی شامل بخش های حسابداری، مالی، انبارداری، خزانه داری، اموال، پرسنلی، حضور و غیاب، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، خرید و فروش، اخبار، دبیرخانه و اسناد، مدیریت پروژه، نظرسنجی، پست الکترونیکی و ... می باشد که به صورت ماژول های مجزا و در ارتباط با یکدیگر ارائه می گردد.

دسته بندی سازمان ها و شرکت ها بر اساس تعداد کارمندان

بسیار کوچک 1 تا 9 نفر، و کوچک 10 تا 49 نفر، متوسط 50 تا 249 نفر، بزرگ 250 تا 999 نفر، بسیار بزرگ 1000 نفر به بالا

مدیریت منابع سازمان MIS و IBS

مدیریت منابع انسانی HRM

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

اتوماسیون اداری

مدیریت تامین کالا و خدمات

مدیریت دانش

با تهیه "تیم یـار بازرگانی" می توانید:

هزینه های پرسنلی و اداری را بیش از 50 درصد کاهش دهید.

با سرعت و دقت، مدیریت فرآیندها و گردش کار سازمان خود را مدیریت نمایید.

بستری امن برای تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی درون شرکتی و برون شرکتی و با مشتریان ایجاد نمایید.

همراه با توسعه سازمان خود، نرم افزار در اختیارتان را توسعه دهید.

تیم اجرایی شما در هر زمان و مکان (دورکاری) با نظارت شما می تواند فعالیت های خود را از طریق بستری امن در اینترنت انجام دهد.

مدیریت و نظارت دقیق برفعالیت های شرکت یا موسسه، بدون وابستگی به زمان و مکان خاصی داشته باشید.

و ده ها امکان و قابلیت متنوع و کاربردی دیگر

امکانات تیم یار بازرگانی

اسناد-Document شامل: مدیریت و آرشیو مدارک و مستندات، تعریف دسترسی کاربران به دلخواه، امضاء الکترونیکی اسناد و...

پرسنلی-HR شامل: سازمان، کارگزینی، حقوق دستمزد، ورود و خروج، حضور و غیاب، استخدام و...

پروژه-Project  شامل: مدیریت پروژه و برنامه ریزی پروژه ها و تقسیم به فاز های قابل اجرا و...

اموال-Asset  شامل: اموال و دارایی های ثابت، کنترل اموال، برچسب اموال، حسابداری اموال و...

بازاریابی-Marketing شامل: برنامه ریزی بازاریابی، اطلاعات و طبقه بندی اطلاعات رقبا، اطلاعات منطقه ای بازار هدف و... (نسخه های آتی)

بودجه-Budget شامل: ثبت و کنترل بودجه و اعتبارات، ارتباط مستقیم با حسابداری و... (نسخه های آتی)

نمابر-FAX  شامل: ارسال، دریافت فکس و ارتباط خودکار به پرونده مخاطب و مشتریان و... (نسخه های آتی)

سازمان ها همواره در تلاشند تا سطح بهره وری خود را از طریق مدیریت کارا و استفاده بهینه از منابع ارتقاء دهند. در این راستا، شرکت هایی موفق هستند که با عملکرد صحیح و بهینه موجب افزایش کارایی و بهره وری سازمان خود گردند. این مساله زمانی مسیر می شود که مدیران ابزار لازم برای مدیریت صحیح را در اختیار داشته باشند. این ابزارها در قالب نرم افزارهای یکپارچه کسب و کار ارائه شده اند. نرم افزارهای یکپارچه کلیه فعالیت های سازمانی اعم از اتوماسیون مالی (شامل: حسابداری، انبارداری، خرید، فروش، خزانه داری، اموال و بهای تمام شده)، اتوماسیون اداری، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی (HR)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت پروژه و کنترل و بررسی تمامی فعالیت های سازمانی را به صورت کاملا تحت وب دربر می گیرند.

در نرم افزارهای جزیره ای اطلاعات به طور جداگانه جمع آوری می شوند و بدین ترتیب، بین اطلاعات تناسب و ارتباط مستقیم وجود ندارد. مثلا، قیمت تمام شده ای که توسط حسابداری صنعتی تهیه می شود با بهای تمام شده تولید همخوانی ندارد و این عدم هماهنگی به علت گردش ناصحیح اطلاعات بین واحد مالی، تولید و انبار است؛ همچنین، سیستم حضور و غیاب با نرم افزار حقوق و دستمزد ارتباط مستقیم ندارد و در نتیجه اطلاعات به طور خودکار به این نرم افزار منتقل نمی شود.

 

تیم یار بازرگانی پاسخگوی نیاز سازمان ها است

 

تیم یار به عنوان یک محصول دانش بنیان و نوآور، از جدیدترین فناوری روز IT بهره گرفته است. ویژگی های فنی منحصر به فردی که در طراحی و معماری تیم یار به کار رفته، باعث شده است که کاربران بدون نیاز به تخصص های خاص و پیچیده، با سهولت با نرم افزار ارتباط برقرار کنند.

در طراحی نرم افزار تیم یار یکپارچگی و جامع بودن مد نظر قرار گرفته؛ بدان معنا که نیاز سازمان ها به داشتن اتوماسیون های متعدد و به عبارتی مجمع الجزایر نرم افزارها از بین می رود. در نتیجه، سرعت و راندمان انجام امور بالا رفته و بهره وری سازمان ها افزایش می یابد.

تیم یار بازرگانی

  نرم افزار تیم‌یار بازرگانی، یکپارچه و تحت وب پیاده سازی شده و برای بهبود مدیریت شرکت های بازرگانی یا خدماتی شما طراحی و تولید شده است.

سازمان ها همواره در تلاشند تا سطح بهره وری خود را از طریق مدیریت کارا و استفاده بهینه از منابع ارتقاء دهند. در این راستا، شرکت هایی موفق هستند که با عملکرد صحیح و بهینه موجب افزایش کارایی و بهره وری سازمان خود گردند. این مساله زمانی مسیر می شود که مدیران ابزار لازم برای مدیریت صحیح را در اختیار داشته باشند. این ابزارها در قالب نرم افزارهای یکپارچه کسب و کار ارائه شده اند. نرم افزارهای یکپارچه کلیه فعالیت های سازمانی اعم از اتوماسیون مالی (شامل: حسابداری، انبارداری، خرید، فروش، خزانه داری، اموال و بهای تمام شده)، اتوماسیون اداری، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی (HR)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت پروژه و کنترل و بررسی تمامی فعالیت های سازمانی را به صورت کاملا تحت وب دربر می گیرند.

در نرم افزارهای جزیره ای اطلاعات به طور جداگانه جمع آوری می شوند و بدین ترتیب، بین اطلاعات تناسب و ارتباط مستقیم وجود ندارد. مثلا، قیمت تمام شده ای که توسط حسابداری صنعتی تهیه می شود با بهای تمام شده تولید همخوانی ندارد و این عدم هماهنگی به علت گردش ناصحیح اطلاعات بین واحد مالی، تولید و انبار است؛ همچنین، سیستم حضور و غیاب با نرم افزار حقوق و دستمزد ارتباط مستقیم ندارد و در نتیجه اطلاعات به طور خودکار به این نرم افزار منتقل نمی شود.

تیم یار بازرگانی پاسخگوی نیاز سازمان ها است

تیم یار به عنوان یک محصول دانش بنیان و نوآور، از جدیدترین فناوری روز IT بهره گرفته است. ویژگی های فنی منحصر به فردی که در طراحی و معماری تیم یار به کار رفته، باعث شده است که کاربران بدون نیاز به تخصص های خاص و پیچیده، با سهولت با نرم افزار ارتباط برقرار کنند.

در طراحی نرم افزار تیم یار یکپارچگی و جامع بودن مد نظر قرار گرفته؛ بدان معنا که نیاز سازمان ها به داشتن اتوماسیون های متعدد و به عبارتی مجمع الجزایر نرم افزارها از بین می رود. در نتیجه، سرعت و راندمان انجام امور بالا رفته و بهره وری سازمان ها افزایش می یابد.

سازمان ها همواره در تلاشند تا سطح بهره وری خود را از طریق مدیریت کارا و استفاده بهینه از منابع ارتقاء دهند. در این راستا، شرکت هایی موفق هستند که با عملکرد صحیح و بهینه موجب افزایش کارایی و بهره وری سازمان خود گردند. این مساله زمانی مسیر می شود که مدیران ابزار لازم برای مدیریت صحیح را در اختیار داشته باشند. این ابزارها در قالب نرم افزارهای یکپارچه کسب و کار ارائه شده اند. نرم افزارهای یکپارچه کلیه فعالیت های سازمانی اعم از اتوماسیون مالی (شامل: حسابداری، انبارداری، خرید، فروش، خزانه داری، اموال و بهای تمام شده)، اتوماسیون اداری، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی (HR مدیریت ارتباط با مشتری (CRMمدیریت پروژه و کنترل و بررسی تمامی فعالیت های سازمانی را به صورت کاملا تحت وب دربر می گیرند.

در نرم افزارهای جزیره ای اطلاعات به طور جداگانه جمع آوری می شوند و بدین ترتیب، بین اطلاعات تناسب و ارتباط مستقیم وجود ندارد. مثلا، قیمت تمام شده ای که توسط حسابداری صنعتی تهیه می شود با بهای تمام شده تولید همخوانی ندارد و این عدم هماهنگی به علت گردش ناصحیح اطلاعات بین واحد مالی، تولید و انبار است؛ همچنین، سیستم حضور و غیاب با نرم افزار حقوق و دستمزد ارتباط مستقیم ندارد و در نتیجه اطلاعات به طور خودکار به این نرم افزار منتقل نمی شود.

 

تیم یار بازرگانی پاسخگوی نیاز سازمان ها است

 

تیم یار به عنوان یک محصول دانش بنیان و نوآور، از جدیدترین فناوری روز IT بهره گرفته است. ویژگی های فنی منحصر به فردی که در طراحی و معماری تیم یار به کار رفته، باعث شده است که کاربران بدون نیاز به تخصص های خاص و پیچیده، با سهولت با نرم افزار ارتباط برقرار کنند.

در طراحی نرم افزار تیم یار یکپارچگی و جامع بودن مد نظر قرار گرفته؛ بدان معنا که نیاز سازمان ها به داشتن اتوماسیون های متعدد و به عبارتی مجمع الجزایر نرم افزارها از بین می رود. در نتیجه، سرعت و راندمان انجام امور بالا رفته و بهره وری سازمان ها افزایش می یابد.

سازمان ها همواره در تلاشند تا سطح بهره وری خود را از طریق مدیریت کارا و استفاده بهینه از منابع ارتقاء دهند. در این راستا، شرکت هایی موفق هستند که با عملکرد صحیح و بهینه موجب افزایش کارایی و بهره وری سازمان خود گردند. این مساله زمانی مسیر می شود که مدیران ابزار لازم برای مدیریت صحیح را در اختیار داشته باشند. این ابزارها در قالب نرم افزارهای یکپارچه کسب و کار ارائه شده اند. نرم افزارهای یکپارچه کلیه فعالیت های سازمانی اعم از اتوماسیون مالی (شامل: حسابداری، انبارداری، خرید، فروش، خزانه داری، اموال و بهای تمام شده)، اتوماسیون اداری، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی (HR)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت پروژه و کنترل و بررسی تمامی فعالیت های سازمانی را به صورت کاملا تحت وب دربر می گیرند.

در نرم افزارهای جزیره ای اطلاعات به طور جداگانه جمع آوری می شوند و بدین ترتیب، بین اطلاعات تناسب و ارتباط مستقیم وجود ندارد. مثلا، قیمت تمام شده ای که توسط حسابداری صنعتی تهیه می شود با بهای تمام شده تولید همخوانی ندارد و این عدم هماهنگی به علت گردش ناصحیح اطلاعات بین واحد مالی، تولید و انبار است؛ همچنین، سیستم حضور و غیاب با نرم افزار حقوق و دستمزد ارتباط مستقیم ندارد و در نتیجه اطلاعات به طور خودکار به این نرم افزار منتقل نمی شود.

 

تیم یار بازرگانی پاسخگوی نیاز سازمان ها است

 

تیم یار به عنوان یک محصول دانش بنیان و نوآور، از جدیدترین فناوری روز IT بهره گرفته است. ویژگی های فنی منحصر به فردی که در طراحی و معماری تیم یار به کار رفته، باعث شده است که کاربران بدون نیاز به تخصص های خاص و پیچیده، با سهولت با نرم افزار ارتباط برقرار کنند.

در طراحی نرم افزار تیم یار یکپارچگی و جامع بودن مد نظر قرار گرفته؛ بدان معنا که نیاز سازمان ها به داشتن اتوماسیون های متعدد و به عبارتی مجمع الجزایر نرم افزارها از بین می رود. در نتیجه، سرعت و راندمان انجام امور بالا رفته و بهره وری سازمان ها افزایش می یابد.