تیم یار ابری

خدمات ابری تیم‌یار به منظور ایجاد سهولت استفاده، نگهداری و امنیت بالا برای مشتریان ایجاد شده است. در واقع مشتریان بنا به تقاضای (تکمیل فرم خدمات ابری) می توانند از این خدمت به صورت آنلاین (برخط) استفاده نمایند.

خدمت ابری تیم‌یار در حال آماده سازی است و در سال 96 در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

درخواست خرید تیم یار

قیمت

استخدام

دموی آنلاین تیم یار

تیم یار ابری

خدمات ابری تیم‌یار به منظور ایجاد سهولت استفاده، نگهداری و امنیت بالا برای مشتریان ایجاد شده است. در واقع مشتریان بنا به تقاضای (تکمیل فرم خدمات ابری) می توانند از این خدمت به صورت آنلاین (برخط) استفاده نمایند.