استخدام
 • کارشناس فروش تیم یار

  تعداد مورد نیاز:10 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + کمیسیون فروش (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد در یکی از رشته های کامپیوتر، نرم افزار، IT، فناوری اطلاعات، مدیریت بازرگانی، MBA و حداقل 2 سال سابقه کار فروش نرم افزار

  توانایی برقرار کردن ارتباط با مخاطبین و مشتریان درباره فروش نرم افزار (تلفنی و حضوری)

  حداقل2 سال سابقه کار فروش نرم افزار یا خدمات مشابه

   

  محل کار :کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس استقرار تیم یار

  تعداد مورد نیاز: 2 نفر (آقا)

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + حق انجام پروژه (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد در یکی از رشته های نرم افزار

  توانایی برقرار کردن ارتباط با مخاطبین و مشتریان (تلفنی و حضوری)

  حداقل 3 سال سابقه کار استقرار نرم افزار یا خدمات مشابه

  تسلط به مباحث مالی

  آشنا به مسائل حقوق و دستمزد

  آشنا به فرآیندهای سازمانی

  آشنا با نرم افزار، سخت افزار، شبکه

  منضبط، دقیق، پیگیر

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس آموزش تیم یار

  تعداد مورد نیاز:1 نفر (خانم)

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + کمیسیون آموزش (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه:1396/10/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  ​ کارشناسی/کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مدیریت آموزش

  تعیین بودجه آموزشی و تعیین دوره های آموزشی متناسب با آنها

  نیاز سنجی آموزشی پرسنل

  برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری صحیح و به موقع دوره های آموزشی

  ارزیابی و تعیین اثربخشی دور ه های آموزشی

  تهیه محتوی آموزشی

  مدیریت مستندات آموزشی

  تجزیه و تحلیل و تولید گزارش های آموزشی

  حداقل 2 سال سابقه کار

   

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس پشتیبانی تیم یار

  تعداد مورد نیاز: 2نفر (آقا/خانم)

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + کمیسیون پشتیبانی (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد در یکی از رشته های نرم افزار

  توانایی برقرار کردن ارتباط با مخاطبین و مشتریان جهت پشتیبانی و آموزش نرم افزار (تلفنی و حضوری)

  حداقل 2 سال سابقه کار پشتیبانی و یا آموزش نرم افزار یا خدمات مشابه

  افرادی که در مباحث مالی و پرسنلی تسلط دارند، در اولویت می باشند

  فن بیان قوی

  منضبط، دقیق، پیگیر

   

   

  محل کار :کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس پایگاه داده

  تعداد مورد نیاز: 1 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + پاداش + آکورد ماهانه  (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های نرم افزار، فناوری اطلاعات

  مسلط به sql، mysql، oracel، firebird

  مسلط به طراحی و نرمال سازی دیتابیس های رابطه ای

  توانایی بهینه سازی در سطح دیتابیس و کوئری

  حداقل 2 سال سابقه کار

   

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • سرپرست پروژه تولید نرم افزار

  تعداد مورد نیاز: 2 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی ارشد/ دکتری در یکی از رشته های نرم افزار،فناوری اطلاعات

  تجربه در مدیریت پروژه های نرم افزاری ـ مسلط به اصول PMBOK

  تجربه کار با نرم افزارهای مدیریت پروژه  MSProjetc یا Primavera

  مسلط به متدولوژی های چابک توسعه نرم افزار  scrum, XP, kanban

  مسلط به انواع سیستم های اطلاعاتی

  مسلط به نرم افزارهای مهم در زمینه مدیریت کسب و کار

  مسلط به مفاهیم BI

  مسلط به تحلیل فرایندهای کسب و کار

  حداقل 2 سال سابقه کارمرتبط

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • برنامه نویس ارشد++C

  تعداد مورد نیاز:5  نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + پاداش + آکورد ماهانه  (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های نرم افزار، IT

  مسلط به برنامه نویسی وب

  مسلط به زبان برنامه نویسی ++C

  آشنایی با CSs,HTML,Javascript

  مسلط به ساختار داده و انواع الگوریتم ها

  مسلط به برنامه نویسی دیتابیس

  مسلط به Multi threading

  حداقل3 سال سابقه کار

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • برنامه نویس ++C

  تعداد مورد نیاز:10 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + پاداش + آکورد ماهانه  (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  ​  کارشناسی/ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های نرم افزار، IT، ریاضی کاربردی

  آشنا به زبان برنامه نویسی ++C

  توانایی کار تیمی

  آشنا به زبان انگلیسی

  آشنا به Javascript و CSS

  توانایی کار با دیتابیس

  حداقل 1 سال سابقه کار

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس طراح تجربه کاربری

  تعداد مورد نیاز: 2 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  مسلط به مفاهیم UX و UCD

  مسلط به پروتوتایپینگ و ابزارهای مرتبط مانند Just in mind، Adobe Experience Design، Axure

  مسلط به Material Design

  آشنایی با دیزاین پترن ها، روش های تست کاربر، Google Analytics، Google Tag Manager

  توانایی تحلیل رفتار کاربر و ارائه بازخوردهای موثر و کاربردی

  آشنا به زبان انگلیسی

  حداقل دو سال سابقه کار

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  ارسال دو نمونه کار الزامی است.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس طراح رابط کاربری

  تعداد مورد نیاز: 2 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  مسلط به فوتوشاپ و Illustrator

  آشنا به CSS و HTML و Bootstrap

  آشنایی کامل به اصول طراحی برای موبایل، تبلت و صفحات وب

  مسلط به طراحی رابط کاربری

  مسلط به اصول طراحی ریسپانسیو

  آشنا به زبان انگلیسی

  ​حداقل دو سال سابقه کار

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  ارسال دو نمونه کار الزامی است.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس تست نرم افزار

  تعداد مورد نیاز: 12نفر

  ساعات کاری : پاره وقت(روز های چهارشنبه،پنجشنبه،جمعه)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های نرم افزار، مدیریت،حسابداری،صنایع

  مسلط به تکنیک های تست نرم افزار،مفاهیم تست و ابزارهای تست

  مسلط به ماژول های مالی و تولید

  آشنایی با فرایندهای کسب و کار

  آشنایی با انواع سیستم های اطلاعاتی

  آشنایی با ERP

  حداقل یک سال سابقه کار

   

  محل کار :کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • طراح وب

  تعداد مورد نیاز: 1 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق کارشناسی + مهارت شغلی + پاداش عملکرد

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی /کارشناس ارشد گرافیک

  مسلط به نرم افزار های Photoshop، Corel

  مسلط به طراحی وب

  مسلط به متریال دیزاین

  توانایی کار تیمی

  دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس حقوقی

  تعداد مورد نیاز: 1 نفر خانم/آقا

  ساعات کاری: تمام وقت

  درآمد: حقوق کارشناسی + مهارت شغلی + پاداش عملکرد

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناس/کارشناس ارشد حقوق

  مسلط به قوانین امور حقوقی و قراردادها

  مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی

  مسلط به فن بیان و مذاکره

  توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و رویدادها

  توانایی کار تیمی

  دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • مسئول دفتر مدیریت

  تعداد مورد نیاز: 1 نفر خانم (آراستگی مناسب ظاهری)

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + ............ (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی ارشد یا دکتری مهندسی صنایع

  ​ مسلط به نرم افزارهاي مديريتي آفيس

   

  ​ مسلط به مکاتبات اداری به زبان فارسی و انگلیسی

   

  ​ توانایی برنامه ریزی و برگزاری جلسات هیت مدیره

   

  ​ دارای فن بیان و روابط عمومی قوی

   

  ​ آشنا به زبان انگلیسی

   

  ​ روحیه کار تیمی

   

  ​ حداقل 4 سال سابقه کار

   

   

   

  محل کار :کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس طراحی و گرافیک

  تعداد مورد نیاز: 1 نفر خانم

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق کارشناسی + مهارت شغلی + پاداش عملکرد

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی گرافیک

  مسلط به نرم افزار های Photoshop، Corel، Illustrator، Indesign

  خلاق و دارای پشت کار

  آشنا به طراحی وب

  آشنا به شیوه های خروجی طرح و اصول چاپ

  توانایی کار تیمی

  دارای حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

  شناخت ویژگی های طراحی در طراحی ها و وب سایت وب سایت های رقبا

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • دستیار امور پرسنلی

  تعداد مورد نیاز: 2نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + پاداش + آکورد ماهانه (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

  آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

  آشنا با فرآیند های منابع انسانی

  توانایی کار تیمی

  حداقل دو سال سابقه کار

   

  محل کار: کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس فنی تیم یار

  تعداد مورد نیاز: 1 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + کارانه (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد مدیریت IT، نرم افزار، IT، مدیریت اجرایی، صنابع

  تسلط بر اصول نگارش و قواعد زبان فارسی

  توانایی تدوین محتوای فنی نرم افزار

  بررسی و تحلیل نیازمندی های محصول طبق درخواست مشتریان و هماهنگی با تیم تولید

  تست ماژول های کاربردی تیم یار و تطبیق کارکرد ماژول ها با نیازهای مشتریان

  همکاری در استقرار تیم یار

  آموزش کارکردهای ماژول های تیم یار به کارشناسان پشتیبانی

  آشنایی با انواع سیستم های اطلاعاتی

  آشنایی کامل با Microsoft Office

  حداقل 2 سال سابقه کار

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس توسعه بازار تیم یار

  تعداد مورد نیاز: 3 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + کمیسیون بازاریابی (درآمد مکفی)

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد

  تسلط به بازاریابی اینترنتی

  آشنا به زبان انگلیسی

  توانایی جمع آوری اطلاعات بازار هدف، دسته بندی و ارائه

  توانایی برقرار کردن ارتباط با مخاطبین و مشتریان درباره جمع آوری اطلاعات بازار هدف نرم افزار (تلفنی و حضوری)

  روحیه کار تیمی

  توانایی کار کردن در محیط پر چالش

  خلاق و ایده پرداز

  خانمها در اولویت استخدام میباشند.

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس توسعه زبان های تیم یار

  تعداد مورد نیاز: 4 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + پاداش

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مترجمی زبان انگلیسی

  تسلط کامل به ادبیات فارسی

  مسلط به ترجمه متون فارسی به انگلیسی

  مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی

  مسلط به خواندن و درک مطلب انگلیسی

  توانایی توسعه و یادگیری زبانهای دیگر

  حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

 • کارشناس خبرنگار دیجیتالی

  تعداد مورد نیاز: 1 نفر

  ساعات کاری : تمام وقت

  درآمد: حقوق پایه + پاداش

  مهلت دریافت رزومه: 1396/09/30

  تحصیلات، تواناییها، تجربیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مهندسی نرم افزار،مدیریت ،صنایع

  مسلط به تولید محتوی متنی ،تصویری و صوتی

  مسلط به تولید محتوی ویدئویی

  شناسایی منابع معتبر برای تولید محتوی

  مسلط به مدیریت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مانند تلگرام، اینستاگرام، گوگل پلاس

  مانیتورینگ رسانه‌ها و رصدفضای مجازی

  مسلط به تولید محتوای جذاب برای شبکه های اجتماعی

  مسلط به اصول نگارش و تهیه متون و گردآوری مطالب جدید

  مهارت در خبرنویسی مدرن و ویراستاری

  آشنا با نرم افزار های تولید محتوا تصویری گرافیکی(فتو شاپ) ومایکروسافت آفیس

  خلاق و دارای ایده های نو

  ترجیحا آشنا به زبان انگلیسی

  آشنایی به سئو مزیت محسوب میشود

  حداقل 3 سال سابقه کارمرتبط

   

  محل کار : کرج

  سایر الزامات: لیستی از مشاغل قبلی با رزومه دقیق ارسال شود.

  مطالعه سایت teamyar.com و آشنایی کامل با محصولات تیم یار و شناخت کلی رقبا.  (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  شرح وظیفه سمت درخواستی را از دیدگاه خود بنویسید (الزامی برای مصاحبه حضوری)

  فرم استخدام

استخدام